Seotud kasutajad

Ligipääsu õiguse andmine

Objektiga võib siduda kasutaja, mis annab antud kasutajale nähtavuse sellele objektile. Toimingud mida kasutaja teostada saab seoses antud objektiga on piiratud tema kasutaja rollile antud õigustest.

Näide: roll millele on antud õigus "CAN_UPDATE_PROPERTY" võib muuta selle objekti kannet.

💡

Kasutajate grupp kellele on määratud õigus "CAN_VIEW_ALL_DATA" näeb kõiki objekte.

Teavituse suunamise reeglid

Seotud kasutaja määratakse objektile mingis rollis, näiteks "MANAGER" - Haldur. Organisatsiooni sätetes on võimalik määrata, kuidas sisse tulevaid teavitusi ja ülesandeid suunatakse ning mis objekti kasutaja seose rollile see suunatakse. Vaikimisi lähevad kõik ülesanded objekti haldurile. Objekti loomisel määratakse vaikimisi halduriks objekti loov kasutaja. Saagos peab olema igal objektil märgitud vähemalt üks haldur garanteerimaks, et iga ülesandel on vastutav isik määratud.