Tööülesannete hinnastamine

Hinnastamise reeglid

Hinnastamise reeglite eesmärk on talletada kokkulepitud hinnad kliendi või konkreetse objekti/seadme lõikes.

Tööaja hinnastamine

Tööaja hinnastamise reeglid defineeritakse töökategooria tasandil.
Seadistades reegli ilma määratlemata töökategooriat rakendub antud reegel kõigi töökategooriate puhul.
Ülesande loomisel rakendub automaatika, mis eelseadistab tunnihinna, väljakutse tasu ning väljakutse tasus sisalduva aja (Aeg, mida eraldi ei arveldata) lähtudes ülesandele määratud kategooriast.

VäärtusKirjeldus
KategooriaTöö kategooria millele hinnastamise reegel kehtib
TunnihindTunnihind, mis määratakse ülesandele valitud töökategoorias
Väljakutse tasuVäljakutse tasu, mis määratakse ülesandele valitud töökategoorias
Mahaarvatav aegVäljakutse tasu võib sisaldada töö aega, mida eraldi tunnitasuga ei arveldata.

Üldine (Organisatsioon)

Seadistused on muudetavad organisatsiooni seadete vaates.
Sellel tasandil defineeritakse kõige üldisemad hinnastamise reeglid, mis rakenduvad olukorras, kus täpsemaid hinnastamise reegleid ei ole.

Klient ja objekt

Seadistusi saab muuta vastava kliendi või objekti kaardil.
Eelisjärjekorras rakendatakse objekti hinnastamise reegleid ja seejärel kliendiga seostatud hinnastamise reegleid.

Kokkuvõte

Hinnastamise reegleid käsitletakse hierarhiliselt ning võetakse kõige täpsema astme reegel, mis on süsteemis määratletud. Järjestus on järgnev:

  1. Objektil on töökategooriale määratletud hinnastamise reegel.
  2. Objektil on seatud vaikimisi hinnastamisi reegel.
  3. Ettevõttel on töökategooriale määratud hinnastamise reegel.
  4. Ettevõttel on seatud vaikimisi hinnastamise reegel.
  5. Organisatsioonil on seatud töökategooria hinnastamise reegel.
  6. Organisatsioonil on seatud vaikimisi hinnastamise reeglid. (Kohustuslikud ja süsteem seab need registreerimisel automaatselt, mis garanteerib, et alati õnnestub leida vähemalt üks hinnastamise reegel)