Ettevõtted

Ettevõtted

Ettevõtete alammenüüd võib käsitleda, kui kontaktiraamatut. Ettevõtete alla defineeritakse kliendid, alltöövõtjad ja muud osapooled. Ettevõtte info alla koonduvad kõik seotud ülesanded, objektid, teavitused, seotud inimesed jms. Samuti defineeritakse siin raamatupidamise ja muude liidestuste jaoks vajalik informatsioon.

Saago võimaldab eri organisatsioonidel omavahel infot vahetada ja soovi korral võib ka oma eelneva ajaloo antud partneriga edasi anda eraldi registreerunud Saago organisatsioonile. Selleks viidatakse ühe organisatsiooni 'kontaktiraamatus' olevalt kandelt teise organisatsiooni 'kontaktiraamatu' kandele ning luuakse nende vaheline seos.

PS: Ettevõtted, kes Saagot veel ei kasuta, ka nende kohta koguneb info ning osapoolte kokkuleppel võime osapooltele info kättesaadavaks muuta. (Selleks defineeritakse partnerlussuhe, kuid seda kasutajaliideses veel teha ei saa turva kaalutlustel ja me ei võimalda seda ennem, kui oleme 100% veendunud, et ei tekki info lekkeid).